Blog

Co je to jóga? & Pataňdžaliho systém jógy

Máte rádi jógu? A víte, že jóga nejsou jen fyzické pozice (ásany) na podložce?

Pokud máte zájem vyzkoušet i jiné postupy, které se týkají jógy jako celku (tělo i duše), přečtěte si o Pataňdžaliho systému jógy… :-)

joga13

Praktikování jógy v sobě zahrnuje jak  jógové ásany, ale také řízení dechu, práce se smysly, koncentraci a meditaci. Tato kombinace neboli „jednota“ nám pomáhá najít cestu ke svému tělu i vnitřnímu já.

Pataňdžaliho  jógasútry  jsou dialogy, obsahující první zmínky o praxi zahrnující ásany, i pránájámu, a kde si Pataňdžali pokládá základní otázku: „Co je to jóga?“

Můžeme je považovat za základní texty o józe, jak skrz systém jógy (a jeho 8 stupni) směřovat svou cestu k samádhi – blaženému stavu, kdy se praktikující rozpouští v božské jednotě odpoutáním se od svého ega a také návod, jak ztišit a zastavit těkavou mysl.

V žádném případě se nejedná o příkazy, které musíme dodržovat, pokud chceme jógu cvičit, ale pouze rady či doporučení, které nám mohou pomoci nejen ve své jógové praxi, ale i v denním životě.

Pataňdžaliho systém jógy obsahuje 8 stupňů:

Pataňdžaliho systém jógy

 1. Jama
 2. Nijama
 3. Ásana
 4. Pránájáma
 5. Pratjahára
 6. Dhárana
 7. Dhjána
 8. Samádhi

1/ JAMA = „potlačit“ / „ovládat“ – etické doporučení

 • vysvětluje mravní principy našeho chování, které bychom měli zařadit do svých běžných životů ve vztahu k ostatním i k sobě samým
 • obsahuje 5 aspektů:

a) Ahimsa (ahinsa) = neubližování, nezraňování a nenásilí

 • nenásilí k sobě, ke svému tělu a neubližování i ostatním bytostem tohoto světa
 • nezraňování nejen činem, ale i slovem (pomluvou, lží)

Tip pro VásPři lekcích: neubližujte svému tělu, nedělejte to, na co není připraveno, respektujte své meze  a nevynucujte si pozici silou.

b) Satja = nelhaní, pravdivost k sobě i ostatním

 • „nikdy nelžete, jen abyste někomu udělali radost“
 • nezamlžování, ani nepřikrášlování pravdy

Tip pro VásPři lekcích: nejprve se naciťte na své tělo a nenuťte ho k překračování fyzických limitů – buďte pravdiví k sobě samým.

c) Astéja = nekradení, nepřivlastňování, včetně touhy mít něco, co nám nenáleží

 • i ve vztahu osobním, kdy nebudu usilovat o partnera, který náleží někomu jinému

Tip pro VásPři lekcích: „nepřivlastňujte“ si prostor v sále a myslete i na ostatní, aby si mohli najít své místo pro sebe a svou podložku. 

d) Brahmačarja = „zdrženlivost“

 • v této oblasti se myslí kontrola požitků  obecně, například kontrolovat své chutě na sladké, kávu, či nikotin
 • kontrola emocí a umírnění jejich projevů tak, abychom neublížili ostatním i sobě
 • nicméně se nejedná o dogmatickou askezi

Tip pro VásPři lekcích: kontrolujte svou ctižádost a touhu si dokázat, že na danou pozici máte ve chvílích, kdy Vám tělo ukazuje aktuální meze; utlumte projevy svého ega.

f) Aparigráha = nelpění, nelačnění

 • dávání bez očekávání, bez chamtivosti, které učí posuzovat život podle toho, kdo jsme, nikoli podle toho, co vlastníme
 • cílem je dosáhnout pocitu štěstí a spokojenosti bez ohledu na to, co vlastníme anebo podle toho, co „potřebujeme“
 • bez lpění na představách a očekávání, které nás svazují ze všeho nejvíce a brání nám prožívat život s láskou a naplněním
 • obsahuje také rozměr neulpívání na minulosti, tak aby nás nesvazovala – abychom se netrestali za chyby z dob minulých, ale poučili se z nich, abychom se radovali z přítomného okamžiku a nehudraly se slovy, že „dříve bylo lépe“

Tip pro VásPři lekcích: učte se být trpělivý, nechtěte v danou chvíli více, než máte a buďte vděční, že můžete cvičit.

2/ NIJAMA = „pravidlo“ / „zákon“ – doporučené návody

 • zahrnuje kázeň v jednání a chování, i v postoji, jaký zaujímáme sami k sobě
 • obsahuje 5 pravidel:

a) Sauča = „vnitřní i vnější čistota“ těla i mysli

 • tělesná i mentální čistota (kdy praktikováním ásan tělo detoxikujeme a odstraňujeme z něj nečistoty)
 • střídmost v jídle
 • jednoduchost v žití

Tip pro VásPři lekcích: cvičením očistěte svou mysl i tělo a jógou si život zjednodušte.

b) Santóša = „spokojenost“

 • učí nás být spokojení a vážit si toho, co máme
 • učí nás pokoře a příjímání naší minulosti i představy budoucnosti
 • ale nedá se použít jako výmluva k tomu, že danou věc nechceme změnit, protože jsme líní

Tip pro VásPři lekcích: važte si svého těla a možnosti, že můžete dělat to, co Vás baví, buďte v ásanách pokorní ke svému tělu a spokojení ze sebe samých.

c) Tapas = „řád“ / „sebekázeň“

 • vyzývá k důslednosti a nadšení ve cvičení, i v životě
 • učí vnitřní disciplíně, vůli a odhodlání
 • dodržování slovo a plňte sliby
 • dodržování našich rozhodnutí a předsevzetí (těch, které neubližují nám, ani jiným a nevedou k sebe destrukci)
 • umožňuje považovat každou zkušenost jako prostředek k seberealizaci

Tip pro VásPři lekcích: cvičte s nadšením a radujte se u každého pohybu; praktikujte jógu, i když se Vám zrovna nechce, obklopí Vás mnoho pokušení a máte xxx výmluv, proč necvičit.

d) Svádhjája = „učení „, studium

 • sebepoznání a sebeobjevování, sebereflexe a neustálé učení se
 • učí nás vstřícnému přijetí a smíření se svými omezeními a stále zůstávat ve středu své pravdivosti
 • sebepoznání také prostřednictvím ostatních, kteří nám nastavují zrcadlo a stávají se našimi „učiteli“ na cestě k pochopení svých nedokonalostí (a tím i jejich)

Tip pro VásPři lekcích: berte v úvahu Vás aktuální fyzický i psychický stav, pokud Vás něco bolí, cvičte opatrně a jemně.

e) Išvara pranidhára

 • ukazuje na to, že vyšší síla je všude kolem nás
 • učí nás důvěřovat hlubšímu smyslu a přijmout to, že jsou věci „mezi nebem a zemí“

Tip pro VásPři lekcích: „necvičte proti zdi“, vnímejte signály i ve svém okolí a přijměte je.

3/ ÁSANA

 • cílem ásany je vyčistit tělo a připravit ho na dlouhé meditace, které vedou k blaženému stavu samádhi, kdy zažíváme nevýslovné štěstí a klid
 • prostřednictvím ásan poznáváme své tělo a učíme se ovládat mysl
 • k ásanám patří také bandhy (tělesné / energetické zámky) a mudry (spojení částí těla včetně umístění prstů a zaměření pohledu a tím usměrňujeme pránickou energii získanou prováděním ásan a pránájámy tak, aby harmonicky plynula celým tělem)

4/ PRÁNÁJÁMA

5/ PRATJAHÁRA

 • utlumení smyslů a odpoutání pozornosti od vnějších vlivů
 • bez hodnocení okolních vjemů, stát se pozorovatelem

Tip pro VásPři lekcích: nenechte se vyrušit okolím – není možné ani na lekcích, ani v životě, abyste měli „ideální“ podmínky pro bytí či cvičení; nenechte se vyrušit pozdním příchozím, či zvukem, který nelahodí Vašemu uchu (učte se i ohleduplnosti k ostatní).

6 /DHÁRANA

 • soustředění mysl na jeden cíl, na jednu věc a setrvání v tom
 • vědomí je obráceno dovnitř

7/ DHJÁNA

 • meditace, kdy je mysl zaměřena do jednoho bodu
 • naše tělo, dech a mysl tvoří jednotu

8/ SAMÁDHI

 • osvícený stav, který vede ke štěstí, klidu a máme kontrolu nad svou myslí (a tím pádem nad celým svým životem)

joga2

Zpět na výpis